Established

Mar 2023
  • 8/14 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐡𝐨𝐥𝐲𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧-𝐑𝐚𝐦𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚 Anusawari Bang Khen Bangkok,
    Thailand 10220

Wish House Media Production Co.,Ltd.

Bangkok, Thailand

Wish House Production

สำหรับใครที่มองหาทีมงานโปรดักชั่นที่ให้คุณได้ครบ จบ ในที่เดียว ✅ ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ สื่อโฆษณาทุกรูปแบบ เช่น, รายการ , Vlog , PVC , โฆษณาออนไลน์ทุก Platform , งาน Event เปิดตัวสินค้า , งานเดินแบบ ถ่ายแบบ , งานอบรมประชุมสัมมนา , งานแต่งงาน , งานคอนเสิร์ต , งานสังสรรค์ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ

ในส่วนของงานไม่ใหญ่แน่นะวิ เราเน้นเรื่องดีเทลนั้นสำคัญมาก ๆ เช่น งานโฆษณา , มิวสิควิดีโอ เราเตรียมพร้อมทั้งทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน ทั้งหมด 4 ขั้นตอน

💡Idea meeting

📝 Pre-Production

🎬 Production

👩🏻‍💻 Post-Production

Wish House Media Production Co.,Ltd.

Address 8/14 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐏𝐡𝐚𝐡𝐨𝐥𝐲𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧-𝐑𝐚𝐦𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚 Anusawari Bang Khen
Bangkok, Thailand
10220

Directions Directions

View larger map View larger map