Established

Apr 2015
  • 178 Chom Thong Chom Thong Bangkok,
    Thailand 10150

Prema Eleganza

Bangkok, Thailand

PREVAA เป็น Platform นักออกแบบ อารท์ติส เจ้าของผลงาน หรือผู้ที่ต้องการขายสินค้าจากผลงานของตนเอง รูปภาพวาดมือ ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพที่เป็นเจ้าของ ด้วยการอัพโหลดรูปภาพนั้นๆของนักออกแบบ วางลงบนสินค้าของ prevaa บน website เพื่อจำหน่ายได้ทันที โดยที่ไม่ต้องผลิตและสต๊อกสินค้า ไม่ต้องลงทุน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้รับส่วนแบ่งเมื่อเกิดการขายสินค้า โดยทาง prevaa จะเป็นผู้ผลิตสินค้าและส่งให้Prema Eleganza

Address 178 Chom Thong Chom Thong
Bangkok, Thailand
10150

Directions Directions

View larger map View larger map