Sector

Established

Jul 2022
  • 9/106 Nusasiri Village Soi Ratchaphruek 18 Ratchaphruek Road Bangramat Talingchan Bangkok 10170 Bang Ramat Taling Chan Bangkok,
    Thailand 10170

Pecgo,. Ltd.

Bangkok, Thailand

Pecgo เป็นสตาร์ทอัพ ที่มีจุดมุ่งหมายเป็นแพลตฟอร์มในการเข้ามาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงเเละผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อที่จะครอบคลุมความต้องการของชุมชนสัตว์เลี้ยง Pecgo จึงพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเเละผู้ขายโดยคำนึงถึงความทันสมัย ความสะดวกสบาย เเละ ความน่าเชื่อถือเป็นหลัก สำหรับประสบการณ์ที่ดีต่อทั้งตัวสัตว์เลี้ยงเเละผู้เลี้ยงสัตว์ เพราะเราใส่ใจ เราจึงเข้าใจและเรามุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่อยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกับทุกคน

Pecgo,. Ltd.

Address 9/106 Nusasiri Village Soi Ratchaphruek 18 Ratchaphruek Road Bangramat Talingchan Bangkok 10170 Bang Ramat Taling Chan
Bangkok, Thailand
10170

Directions Directions

View larger map View larger map